OFFERT FÖRFRÅGAN

Detta formulär skickar en förfrågan om bokning och är därmed ej bindande tills offert godkänns av kund


 • Skriv vänligen in de produkterna ni önskar att hyra. Meddela även om ni har ytterligare önskemål på produkter så hjälper vi er så gott vi kan!

  Exempel:
  Box 3 80st
  Art.1102 80st
  Art.2101 55st
  Art.3103 55st
*Hyresvillkor
Vid återlämning räknas beställningen av och ytterligare debitering sker vid saknat eller skadat gods med inköpspris plus 25%. Ingen specifik försäkring finns att teckna, kunden är ansvarig för godset under hyresperioden. Normalt täcker en vanlig hemförsäkring eller företagsförsäkring.

Glas, bestick och porslin behöver inte diskas men skall skrapas av samt att glas och koppar skall vara tömda på dryck. Diskning av servis och tvätting för texil ingår alltid. Allt hyrgods ska vara förpackat i samma backar/lådor som de levererades i.

En hyra gäller för 3 dagar men för ett tillfälle. Leveransdag, användningsdag och returdag. Gäller hyran en helg, hämtas/levereras hyrgodset på fredagen och returneras på måndagen (se våra öppettider), om inte annat blivit överenskommet. Vid veckohyra debiterar vi två hyror. Längre perioder ger vi offert på. 

Om hyrgodset inte återlämnas på utsatt tid, debiteras ytterligare hyresavgifter löpande ända tills hyrgodset är returnerat.

Avbokning av hyrgods kan ske fram till en vecka innan, utan debitering. Därefter utgår full debitering.

Dröjsmålsränta debiteras med 20 % från förfallodagen.

Transportkostnader per körning debiteras enligt nedan:
-Täby- & Danderyd kommun vardagar kl.07-18 = 300kr
-Täby- & Danderyd kommun övriga tider = 500kr
-Grannkommuner = 500kr
-Övriga kommuner = efter offert
Vid situationer som medför förhinder av avlastning eller hämtning vid utsatt tid, såsom ej tillgänglig lokal, debiteras detta.